Privacy Verklaring JRsigning

JRsigning heeft de missie om een succes te maken van reclameprojecten.

Wij bereiken mensen via onze website www.jrsigning.nl. Wij verwerken hierbij persoonsgegevens via het contactformulier. Mede verwerkt JRsigning uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Wij nemen uw privacy serieus en in dit document leggen wij u zo duidelijk mogelijk uit wat dit precies inhoudt, waarom wij dit doen en welke rechten u kunt uitoefenen.

We hebben hier de belangrijkste punten voor u op een rijtje gezet. Mocht er onduidelijk zijn, stuur ons dan vooral een mail op info@jrsigning.nl

Website JRsigning

Wij willen u graag een mooie website aanbieden die u laat zien wat voor mooie projecten we doen en hoe u ons kunt bereiken. Om dit waar te kunnen maken, gebruiken wij social plug-ins.

Net zoals bijna alle websites die u bezoekt, gebruiken wij cookies. Wij gebruiken functionele cookies om onze website beter te laten werken, analytische cookies zorgen voor een beter gebruiksgemak en tracking cookies laten ons zien wat onze websitebezoekers op onze website doen.

Om onze website te bezoeken, vragen wij u akkoord te gaan met deze cookies, want dit zijn wij verplicht.  Cookies van derde partijen zijn ook nodig om filmpjes te kunnen tonen op onze websites of te zorgen dat u informatie kunt delen op sociale media. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. U kunt ook een browser-plugin zoals Privacy Badger installeren om (bepaalde) cookies te blokkeren.

U kunt via verschillende sociale media onze projecten volgen en delen via de zogenaamde ‘social plug-ins’. Dat zijn die mooie knoppen van Facebook en Twitter. Op het gebruik van deze social media zijn hun algemene voorwaarden en hun privacybeleid van toepassing.

E-mail & JRsigning

We zullen u alleen mailen wanneer u zelf een formulier van ons hebt ingevuld. Hierbij vragen wij altijd alleen de noodzakelijke gegevens. Voordat wij u iets kunnen toesturen, vragen wij uw naam en e-mailadres en eventueel mobiel nummer. Uw naam gebruiken wij om de mail te personaliseren, het e-mailadres is noodzakelijk voor de toezending van de mail, het nummer om contact met u op te nemen over uw vraag. Zonder deze gegevens kunnen wij u niet e-mailen of contacten.

Offertes en facturatie JRsigning

Uw persoongegevens worden door ons bewaard ten behoeve van offertes en facturen. Hierbij vragen we u onderstaande gegevens om volledig te kunnen zijn in onze facturatie:

Bedrijfsnaam
Voor- en achternaam
Geslacht
Adresgegevens
Emailadres
Telefoonnummer
Bankgegevens
BTW nummer
KVK nummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

JRsigning verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– JRsigning verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens bij email en offertes en facturatie worden bewaard voor zo lang als nodig om uw vragen af te handelen. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist. Bij offertes en facturaties worden de gegevens bewaard met de wettelijk fiscale bewaarplicht met de duur van 7 jaar voor betaalgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

JRsigning verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Uw privacy

De tools die wij gebruiken voor de website analyses slaan geen volledige IP-adressen op. Dat is fijn, want daardoor zijn deze gegevens sowieso niet meer te herleiden naar uw computer, tablet of telefoon.

Als u onze website bezoekt, vragen wij u niet om gegevens in te vullen. Voor het toesturen van een antwoord op uw vraag via het contactformulier vragen wij nooit meer informatie dan noodzakelijk. De informatie die wij van u hebben, geven of verkopen wij nooit aan andere partijen en de informatie die wij verzamelen is veilig bij ons.

Wij nemen de bescherming van uw gegevens zeer serieus. Wij nemen noodzakelijke maatregelen om misbruik, verlies of toegang door derden tegen te gaan. Mocht er ondanks al onze inspanningen een datalek voorkomen, dan melden wij dit bij de daarvoor bestemde autoriteiten en nemen wij contact op met betrokkenen.

U kunt het privacybeleid van Google en Facebook lezen voor meer informatie over het privacybeleid van deze partijen.

Uw rechten

U hebt altijd het recht om ons te vragen om inzage te geven in de gegevens die wij van u hebben. Ook kunt u ons vragen deze gegevens te wijzigen of te verwijderen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft u daarnaast het recht om een klacht over JRsigning in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u het niet eens bent met de manier waarop wij met uw persoonsgegevens (zijn) om(ge)gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Tot slot

Mocht u na bovenstaande nog vragen hebben of een verzoek willen indienen, dan horen wij graag van u. Stuur een mailtje naar info@jrsigning.nl

25 mei 2018

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial